เจาะประเด็นข่าว 7HD

เตือนนักกีฬาโอลิมปิกไทย ระวังติดโควิด-19 ที่ญี่ปุ่น

หลังมีรายงานตรวจพบนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกติดเชื้อโควิด-19 ก่อนพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ หัวหน้านักกีฬาไทยได้กำชับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไทยให้ทำการซ้อมในที่จำกัด และเป็นที่โปร่งมากที่สุด พร้อมระวังตัว โดยเฉพาะในห้องอาหาร ให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด และคำนึงเสมอว่าทุกคนรอบตัวเป็นพาหะ

นอกจากนี้แจ้งให้ทุกคนอย่าออกนอกสถานที่โดยไม่จำเป็น แต่ยังมั่นใจว่าทุกคนปลอดภัย เพราะในหมู่บ้านนักกีฬายังไม่พบผู้ติดเชื้อ และสนามกีฬาก็ห้ามคนเข้าชมด้วย

โดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ นอกจากเจ้าภาพต้องระวังความปลอดภัยนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย