เจาะประเด็นข่าว 7HD

จ.ตาก เตรียมจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์พักคอย แบ่งเบาภาระ รพ.สนาม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เปิดเผยหลังสถานการณ์การระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด และอำเภอใกล้เคียง ที่พบผู้ติดเชื้อทั้งคนไทย และแรงงานชาวเมียนมา จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรง จำนวนมากในอนาคต จึงเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน "1 ตำบล 1 ศูนย์พักคอย" ในทุกตำบล รวมกว่า 3,000 เตียง โดยศูนย์พักคอยในชุมชนดังกล่าว จะช่วยรองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง เพื่อเป็นการแบ่งเบา อำนวยความสะดวก และกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา จังหวัดตากยังได้ตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน ในโรงงานและสถานที่ต่างๆ จำนวน 14 แห่ง เพื่อรองรับแรงงานชาวเมียนมา ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการแล้วกว่า 1,200 คน ด้วย