เจาะประเด็นข่าว 7HD

อุทยานฯ เขาใหญ่ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่ สกัดโรคลัมปีสกิน

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เผยว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินใน โคนม โคเนื้อ กระบือในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้ง มีรายงานว่า สัตว์ป่าซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความเป็นไปได้ในการรับและส่งต่อเชื้อโรคลัมปีสกิน ได้แก่ กระทิง เลียงผา กวางป่า และสัตว์กลุ่มกวาง โดยเฉพาะกระทิง ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับวัวบ้าน

ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พิจารณาว่า มีความเสี่ยงสูงมากที่อาจทำให้ โรคลัมปีสกิน แพร่ระบาดสู่สัตว์ป่าในอุทยานฯได้ จึงออกประกาศ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคลัมปีสกิน ในสัตว์ป่า โดยขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชน ห้ามนำสัตว์เลี้ยง หรือปศุสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือโดยรอบบริเวณแนวเขตอุทยานฯ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคน ที่อาศัยอยู่โดยรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ