เจาะประเด็นข่าว 7HD

รายงานพิเศษ : เปิดวิธีรักษาวัวป่วยลัมปีสกิน ของทีมโคบาลอาสา

บุญจันทร์ พุดเขียว เจ้าของวัวในตำบลหินกอง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลกับทีมโคบาลอาสาว่า ลูกวัว 3 ตัว ป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน จึงให้ปศุสัตว์อาสานำยามาฉีด ปรากฏว่าหลังฉีด อาการลูกวัวทรุดลง กระทั่งตายไปแล้ว 2 ตัว เหลือ 1 ตัว ที่อาการหนัก

อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในทีมโคบาลอาสา ตรวจอาการลูกวัว ที่เหลืออยู่ 1 ตัวของยายบุญจันทร์ เพื่อวางแนวทางรักษา ปัญหาที่พบคือ ทุกส่วนในร่างกายลูกวัวอักเสบแทบทั้งหมดแล้ว

แนวทางการรักษาวัวป่วยลัมปีสกินของทีมโคบาลอาสา คือให้ยาตามอาการ หากมีไข้ก็ต้องฉีดยาลดไข้ แต่สำหรับวัวตัวนี้มีอาการอักเสบ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จึงต้องให้ยาลดอักเสบ และฆ่าเชื้อ อย่างต่อเนื่องจนกว่ามันจะหายดี

เกือบ 1 เดือน ที่ทีมโคบาลอาสา ลงพื้นที่ พบว่าเจ้าของมักซื้อยาชุดมาฉีดวัว แต่ส่วนใหญ่ฉีดไม่ตรงอาการป่วย รักษายังไงก็ไม่หาย

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินลักลอบนำเข้า มาขายให้กับชาวบ้าน แน่นอนว่าวัคซีนจะต้องฉีดกับวัวที่ไม่ป่วย แต่หลายคนนำไปฉีดกับวัวป่วยที่ไม่แสดงอาการ ยิ่งเป็นการเพิ่มเชื้อไวรัสเข้าสู่วัว จนป่วยหนัก และตาย

การให้ยาตามอาการป่วยของวัวอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแนวทางรักษาวัวป่วยลัมปีสกินที่ประสบความสำเร็จ เพราะปัจจุบันทีมโคบาลอาสามหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาวัวหายดีแล้วเกือบ 100 ตัว ในพื้นที่ 135 ตำบล 11 จังหวัดภาคอีสาน และยังคงฝึกโคบาลอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือวัวป่วย โดยไม่มีค่าตอบแทน