7HDร้อนออนไลน์

ปิด 7 วัน เคหะลำลูกกาคอนโด ตรวจ 100 คน พบติดเชื้อ 30 คน

วันนี้ (21 ก.ค.64) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ในเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียม ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นครอบครัว และเป็นแรงงานต่างชาติกว่า 40% มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปในชุมชนใกล้เคียง จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว เบื้องต้นได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกจำนวน 100 คน พบผู้ติดเชื้อ 30 คน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 100 คน และจะเร่งตรวจเชิงรุก ให้ได้ทั้ง 1,000 คน ภายในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.64

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี สั่งปิดพื้นที่บริเวณการเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียม เป็นการชั่วคราว 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ค.64 โดยห้ามบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เร่งทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และจัดตั้งเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค แยกตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงมาดูแล เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง