7HD ร้อนออนไลน์

สสว. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือธุรกิจ ช่วงโควิด 77 จังหวัด เสริมสภาพคล่อง แนะเทคนิคให้ธุรกิจรอด

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยข้อมูลว่า จากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ทั้ง ขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างรุนแรง ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าจะมี SME ได้รับความเดือดร้อนกว่า 1.33 ล้านราย และกระทบกับแรงงานกว่า 4 ล้านคน

สสว. ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจ SME ไตรมาส 1 ปี 2564 คาดว่าจะติดลบร้อยละ 4.8 ผลกระทบการระบาดรอบใหม่ทำให้กระทบต่อรายได้ ภาระหนี้ ทำให้ตัวเลขปิดกิจการไตรมาสแรกปี 2564 มีประมาณ 20,000 ราย สะท้อนจากตัวเลขลูกจ้างที่ขอชดเชยจากประกันสังคม สูงร้อยละ 200 -300 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สสว. จึงเปิดแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มุ่งเสริมสภาพคล่อง พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 อย่างตรงจุด เตรียมมาตรการช่วยเหลือแบบครบวงจรรอบด้าน ทั้งโควตาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนดวงเงินจัดซื้อจากรายย่อย เสริมศักยภาพผ่านการอบรมในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  พร้อมตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 77 จังหวัด รวมถึงจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 2700 คน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ SME

นอกจากนี้ ทาง สสว. ยังจัดการประกวด "รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13"  เพื่อแนะวิธีการช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19  โดยเน้นกระบวนการการพัฒนาการบริหารจัดการและสิ่งที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจต่างๆ ทุกมิติ  และเป็นการช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งการช่วยเหลือแบบนี้ทำให้หลายบริษัท ฝ่าวิกฤตไปได้

น.ส.กฤศกัญญา เบญจาธิกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด และเจ้าของรางวัล SME New Normal ปี 2563 เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม และช่องทางการช่วยเหลือ SMEของ สสว. เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะเมื่อได้เข้าประกวดในโครงการของ สสว. ที่มีแนวคิดในการวัดศักยภาพ ประสิทธิภาพและสรุปภาพรวมองค์กร 7 หมวด ซึ่งเป็นสิ่งที่ SME ไทยควรมี

สิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัล SME New Normal ปีที่แล้ว เกิดจากการประเมินความเสี่ยงที่ถูกวางนำมาใช้ในเวลานี้ โดยมีการเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจจากเน้นการเติบโตสู่การใช้เทคโนโลยีในการทำงานประมวลผล กลยุทธ์ด้านราคาและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เริ่มชัดเจนขึ้น  และวิธีการจูงใจให้พนักงานที่มีมีความชำนาญ ประสบการณ์ เกิดการปรับตัวเพื่อสู้วิกฤตโรคระบาดไปด้วยกัน  จนทำให้ประสบความสำเร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง