ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ระยะต่าง ๆ ของการเกิดมะเร็งและกลไกที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 12.36​ น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ ครั้งที่ 3 พระราชทานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการบรรยายบทที่​ 3 ในหัวข้อ “ชีววิทยาของมะเร็ง - การเพิ่มจำนวนของเซลล์ : วัฏจักรเซลล์และวิถีการส่งสัญญาณ​ ที่ไม่สามารถควบคุมได้

หัวข้อที่ทรงบรรยาย​ เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่ความเข้าใจหลักการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การเพิ่มขยายจำนวน การเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัว และเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์หรือความชราภาพ และกระบวนการตายของเซลล์ ปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสม แต่หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมจะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็ง, การเพิ่มจำนวนของเซลล์ มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์ หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่การสร้างดีเอ็นเอเพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ แต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ ซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิถีการส่งสัญญาณ ให้มีการทำงานได้เหมาะสมและถูกเวลา หากเกิดความผิดปกติที่จุดควบคุม อาจส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้

นอกจากนี้ ทรงบรรยายรายละเอียดของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ เช่น การแบ่งตัว การแสดงออกของยีน การตายและการอยู่รอดของเซลล์ โดยทรงยกความสำคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพ หรือเรียกว่า ซีเนสเซนส์ (Senescence) โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจนในที่สุดเซลล์หยุดการแบ่งตัวลงอย่างถาวร เซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้ อาจมีความสำคัญที่ทำให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยาไม่ประสบความสำเร็จ โดยปกติแล้วเซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไป ทำให้เซลล์เกิดการอะพอพโตซิส (Apoptosis) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกำจัดเซลล์ที่ก่อให้เกิดปัญหา​ การทำความเข้าใจในเรื่องชีววิทยา หรือคุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง ตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอน หรือกระบวนการเจริญเติบโต การเพิ่มจำนวนเซลล์ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง