7HDร้อนออนไลน์

จังหวัดราชบุรี เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม หลังยอดติดเชื้อพุ่ง

(21 ก.ค. 64) นายวิสาห์   พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 น.ส. กุลวลี นพอมรบดี ส.ส. ราชบุรี เขต 1 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี   ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  และคณะลงพื้นที่หารือพิจารณาการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ปฏิบัติ วิปัสสนาอัคคธัมมสถาน วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี ซึ่งทาง พระภาวนาวิหารกิจ (ทองย้อย สญฺญโม) เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ได้มีเมตตาดำริอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 500 เตียง ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี  หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดราชบุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เตียงสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักไม่เพียงพอ ต้องเร่งเสริมเตียงเพิ่ม  โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่แล้วจำนวน 7 แห่ง เตียงเริ่มเต็ม โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองราชบุรีนั้น มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้วถึง 4  แห่ง  อำเภอบ้านโป่ง  อำเภอดำเนินสะดวก  และอำเภอโพธาราม  อีกที่ละ 1 แห่ง  ซึ่งก็ยังคงไม่เพียงพอสำหรับยอดของผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน  จึงต้องเตรียมจัดหาโรงพยาบาลเพิ่มเป็นการเร่งด่วน

โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการพิจารณาจัดหาโรงพยาบาลสนามเพิ่ม เพื่อขยายเตียงไว้สำหรับรักษาผู้ป่วย ให้เพียงพอโดยด่วนที่สุด

ทั้งนี้หากประชาชน หน่วยงาน หรือองค์กรใดที่ต้องการสนับสนุนหรือร่วมบริจาค สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่จังหวัดราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในจ.ราชบุรี วันนี้นั้นพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 137 ราย  คนไทย 127  ราย  ชาวต่างชาติ 10 ราย   เสียชีวิต 2 ราย  ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและคนในครอบครัว เป็นส่วนใหญ่