เช้าข่าว 7 สี

นายกรัฐมนตรีหารือ CEO ช่วยวิกฤตโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ร่วมหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำ 40 คน ผ่านระบบ VDO Conference รับฟังเสียงสะท้อน และข้อเสนอแนวทางฟื้นฟูประเทศ 

โดยเอกชนอยากให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อน 4 ด้านคือ ควบคุมการแพร่ระบาด จัดหาวัคซีนให้กับประชาชนมากที่สุด เร่งจัดหายาอุปกรณ์การแพทย์และเตียงรองรับ, เร่งตรวจเชิงรุกโดย Rapid test, เยียวยาผู้ประกอบการและประชาชน ครอบคลุมกิจการที่ต้องหยุดประกอบตามคำสั่งของราชการ รวมทั้งธุรกิจในห่วงโซ่ต่างๆ และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

เร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งแผนระยะสั้น-ระยะกลาง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มผู้มีรายได้และกำลังซื้อสูง กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ให้เกิดการจ้างงาน พร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน ขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีผลกับประชาชนส่วนใหญ่ เช่น  เกษตรสมัยใหม่ ท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมให้กำลังใจรัฐบาล ขอให้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีย้ำ ทั้งตนเอง, คณะรัฐมนตรี และ ศบค. ไม่เคยหยุดคิด หยุดทำงาน พร้อมยืนยันเดินหน้าเปิดประเทศภายใน 120 วัน ซึ่งเริ่มแล้วที่ภูเก็ตและสมุย และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป