เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 กรกฎาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 กรกฎาคม 2564

พายุโซนร้อน “เจิมปากา” บริเวณประเทศจีนตอนใต้ มีศูนย์กลางอยู่เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้อง ประเทศจีน คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงตามลำดับ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย...