เช้าข่าว 7 สี

อร่อยมาก ต้องรีบชิม ลองกองดินภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ

ตาเติม และ ยายนงคราญ บุญเกลี้ยง ตายายชาวสวนผลไม้ในพื้นที่บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเคยปลูกข้าวโพด แต่ประสบปัญหาขาดทุน ขายไม่ได้ราคา เนื่องจากข้าวโพด ราคาตกต่ำ ลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท จึงต้องปรับเปลี่ยน มาปลูกลองกองดินภูเขาไฟ

ตาเติมเล่าว่า ไปซื้อต้นพันธุ์ลองกอง มาจากจังหวัดจันทบุรี จำนวน 300 ต้น ในราคาต้นละ 30 บาท โดยการปลูกให้มีระยะห่างประมาณ 8 เมตร ใช้เวลา 5 - 6 ปี จะให้ผลผลิตลองกอง เก็บขายสร้างรายได้ โดยราคาขายหน้าสวน อยู่ที่กิโลกรัมละ 30

ตาเติมยังเล่าว่า สำหรับลองกองที่ปลูก ในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ซึ่งมีแร่ธาตุอาหารในดินเป็นจำนวนมาก ช่วยให้ผลผลิตลองกอง มีรสหวาน คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด เทียบเท่ากับลองกองจากพื้นที่ภาคใต้ โดยในปีนี้ สามารถเก็บผลผลิตลองกอง ขายได้เป็นเงินหลายหมื่นบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง