ข่าวดึก 7HD

ประชาชนที่ จ.ปราจีนบุรี แห่ซื้อฟ้าทะลายโจร

ที่บริเวณลานจอดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี พบว่ามีประชาชนไปเข้าแถวรอบบริเวณลานจอดรถ ยาวกว่า 200 เมตร เพื่อรอเจ้าหน้าที่นำสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ออกมาวางขายตอนเวลา 08.00 น. ซึ่งแต่ละวันจะให้ได้แค่ 200 คนเท่านั้น โดยจำกัดให้คนละ 3 กล่อง

ประชาชนที่ไปรอเข้าคิวซื้อพบว่าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่มีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่และไม่สามารถเดินทางมาได้ บางรายป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางรายถูกกักตัว เพื่อรอผลการตรวจ จึงต้องการสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อไปรักษาในเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าสาเหตุที่โรงพยาบาลจำกัดจำนวนและปริมาณการซื้อเนื่องจากไม่สามารถผลิตสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ได้ทันตามความต้องการ โดยทางโรงพยาบาลจะเริ่มผลิตในช่วงเที่ยงคืนตามปริมาณที่กำหนด นอกจากจะจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วยังต้องผลิตส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย