ข่าวดึก 7HD

ศปม.ตรวจด่านพื้นที่สีแดงเข้ม

เป็นภาพมุมสูงในช่วงค่ำที่ผ่านมา ที่ พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ในฐานะ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม.ออกตรวจความเรียบร้อยโดยอากาศยาน เพื่อดูการจราจรตลอดเส้นทางถนนสายเอเชีย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอีก 3 จังหวัดที่เพิ่มเป็นพื้นที่สีแดง ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ที่มีรอยต่อเพื่อออกไปยังภาคตะวันออก ภาคเหนือ และอีสาน

ได้จัดกำลังพลร่วมกับฝ่ายปกครอง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค.ในเรื่องการชะลอ หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมไปถึงมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ฉบับล่าสุด ซึ่งก็พบว่า การทำงานของทหารหน่วยต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามด่านตรวจ ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง ร่วมปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากพื้นที่ใดต้องการกำลังของทหารไปช่วยเหลือตรวจตรา ก็พร้อมจัดกำลังให้