ข่าวดึก 7HD

ชาวบ้าน จ.ระยอง ร้อง เวนคืนที่ดินราคาไม่เป็นธรรม

กลุ่มชาวบ้านหมู่ 4 และหมู่ 6 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ช่วยกันติดตั้งป้ายบริเวณปากซอยสีระมัน-สามท่า ถนนสายสี่แยกพัฒนา-คลองยาง หมู่ 4 ประท้วงกรมชลประทานที่ประเมินราคาเวนคืนที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ในโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ต่ำกว่าราคาซื้อ-ขายจริงในปัจจุบัน

ชาวบ้านยืนยันว่า พร้อมที่จะสนับสนุนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ แต่กรมชลประทานตีราคาเวนคืนที่ดินให้ไร่ละ 80,000 บาท ซึ่งเป็นราคาซื้อ-ขาย เมื่อหลาย 10 ปีที่แล้ว แต่ราคาจริงในปัจจุบันต่ำสุดก็ไร่ละ 150,000 บาท และสูงสุดไร่ละ 250,000 บาท

ชาวบ้านเรียกร้องขอเงินค่าชดเชยในราคาไร่ละ 120,000 บาท หากต่ำกว่านั้น ยืนยันจะไม่ย้ายไปไหนแน่ โดยพื้นที่ห้วยทับมอญ ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ “คลองโพล้” ต้องใช้พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ โดยชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร กว่า 200 หลังคาเรือน หากกรมชลประทานยืนกรานวงเงินชดเชยเดิม ชาวบ้านก็ไม่สามารถนำเงินไปหาซื้อดินอยู่ใหม่ได้ เนื่องจากเงินที่ได้จากรัฐไม่เพียงพอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง