7HDร้อนออนไลน์

ฟ้าทะลายโจรจากรั้วเรือนจำ แจกกล้าพันธุ์ให้ชาวบ้านนำไปปลูกใช้รักษาตัวเอง

เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จ.ชัยนาท นายขวัญไชย สันติภราภพ ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยนาท เร่งนำพื้นที่ใช้สอยของเรือนจำชั่วคราวเขาพลองเนื้อที่ 100 ไร่ ปลูกฟ้าทะลายโจร 1 ไร่ โดยจะใช้เวลาปลูกอีกประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็สามารถเก็บใบไปทำยาได้ ส่วนก้านนำไปปักชำเพื่อขยายพันธุ์ นอกจากนี้ยังปลูกกระชายขาว 10,000 ต้น ตะไคร้ 5 ไร่ ตะไคร้หอม 1 ไร่ รวมถึงใบชะพลู สะเดา ใบบัวบก สมุนไพรอื่นๆ อีกหลายชนิด เพื่อให้เรือนจำเป็นศูนย์กลางสมุนไพร

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นตรวจการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เผยว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสนใจสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เนื่องจากยาฟ้าทะลายโจร ใช้รักษาโควิด -19 ในเรือนจำได้ผลดีมาก โดยนำมาใช้แทนยาแผนปัจจุบันที่เราหาไม่ทัน เพราะมีผู้ต้องขังจำนวนมาก โดยเรือนจำกลางเชียงใหม่สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ต้องขังที่ติดโควิดกว่า 5,000 คน รวมถึงเรือนจำกลางบางขวางและเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ที่ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ต้องขังได้อีกหลายพันคน

ปัจจุบันฟ้าทะลายโจรเริ่มหาซื้อได้ยาก แต่เราสามารถเพาะพันธุ์ได้เร็ว หากเราได้พันธุ์ที่ดีจะทำให้ง่ายต่อการนำมาสกัดทำยา  ขณะนี้เรือนจำหลายจังหวัดเริ่มดำเนินการปลูกฟ้าทะลายโจรแล้ว ซึ่งกล้าพันธุ์สามารถแบ่งให้ชาวบ้านไปปลูกได้ และจะสอนวิธีการผลิตเป็นยาให้ด้วย

สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การบดอัดยาฟ้าทะลายโจร และการบรรจุแคปซูลได้วันละ 10,000 เม็ด