7HD ร้อนออนไลน์

รพ.ทบ.ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ทหารใหม่แล้ว 96 % ตรวจพบทหารใหม่ติดเชื้อโควิดก่อนเข้าประจำการ 69 นาย

วันนี้ (22 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยของกองทัพบก ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรค เพื่อดูแลทหารกองประจำการผลัด 1/2564 ที่เพิ่งเข้าประจำการใน 1 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา และเรื่องมาตรฐานการฝึก พร้อมกำหนดมาตรการพิทักษ์พลเป็นการเฉพาะไว้หลายด้าน ที่สำคัญคือการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 และเตรียมการด้านการแพทย์รองรับ รวมถึงแผนการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ในสัปดาห์แรกที่เข้าประจำการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

โดยตั้งแต่วันที่ 6 -20 ก.ค. 2564 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกในพื้นที่ค่ายทหารทั้ง 37 แห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกให้กับทหารใหม่ตามแผนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก ศบค. ไปแล้ว  33,561 นาย คิดเป็น 96% ของผู้ที่เข้ามาประจำการ โดยมีทหารใหม่บางนายได้รับวัคซีนมาแล้วก่อนเข้าประจำการ ส่วนผู้ที่มีข้อจำกัด สาเหตุจากร่างกายยังไม่พร้อม ในขั้นต้นหน่วยฝึกทหารใหม่ได้ชะลอการฉีด และให้เข้ารับวัคซีนเมื่อพร้อมในลำดับต่อไป ในภาพรวมการฉีดวัคซีนทหารใหม่ในครั้งแรกนี้ดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ทหารใหม่ส่วนใหญ่ดีใจที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้มั่นใจในสุขภาพและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของตนเอง ช่วยคลายความกังวลของครอบครัว และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกฝน เรียนรู้เพื่อทำหน้าที่ทหารของชาติต่อไป

ในส่วนของมาตรการป้องกันโรคที่กองทัพบกได้ดำเนินการ คือการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 กับทหารใหม่ทันทีก่อนเข้าหน่วยฝึก ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อโควิดทหารใหม่ผลัด 1/2564 จำนวน 34,822 นาย พบทหารใหม่ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประจำการจำนวน 69 นาย คิดเป็น 0.19% ของทหารใหม่ผลัดนี้ทั้งหมด โดยตรวจพบในวันแรกที่เข้าหน่วยจำนวน 41 นาย และตรวจพบเพิ่มในระหว่างกักตัวสังเกตอาการอีก 28 นาย ซึ่งหน่วยฝึกได้นำทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายประจำพื้นที่แล้ว ปัจจุบันมียอดทหารใหม่ที่ติดเชื้อและยังอยู่ในระหว่างรับรักษา 54 นาย เมื่ออาการกลับสู่ปกติและตรวจไม่พบการติดเชื้อ จะส่งตัวเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อรับการฝึกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ยอดการติดเชื้อของทหารใหม่ดังกล่าวนับว่ามีจำนวนน้อย อยู่ในเกณฑ์ตามที่กองทัพบกประเมินไว้ ประกอบกับการวางแผนดูแลและกำหนดมาตรการเฉพาะไว้อย่างครบวงจร ทำให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ตั้งแต่เริ่มเข้าหน่วยทหาร และนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตามระบบการแพทย์ที่เตรียมไว้ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้การตรวจพบทหารใหม่ติดเชื้อก่อนประจำการดังกล่าว ยังเป็นผลดีต่อทหารใหม่ที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดภาระของตนเองและครอบครัว ลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ภายนอก ช่วยลดภาระของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยฝึกทหารใหม่ยังถือได้ว่าเป็นจุดคัดกรองโรคอีกทางหนึ่งด้วย