7hdร้อนออนไลน์

หุ่นยนต์สำรวจของนาซา เตรียมขุดเจาะดาวอังคารครั้งแรก

วันนี้ (22 ก.ค.64) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA เปิดเผยว่า หุ่นยนต์สำรวจเพอร์เซเวียแรนซ์ กำลังเตรียมการขุดเจาะลงไปในชั้นหินของดาวอังคารเป็นครั้งแรก ที่บริเวณแอ่งหลุมเยโซโร ซึ่งเชื่อว่าเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน และอาจมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อยู่

ขั้นแรกหุ่นสำรวจเพอร์เซเวียแรนซ์ จะใช้แขนกลหุ่นยนต์ความยาว 2 เมตร กำหนดจุดที่จะขุดเจาะ จากนั้นหุ่นสำรวจจะใช้เครื่องมือขัดถูชั้นบนสุดของหินออก เพื่อวิเคราะห์สารเคมีและส่วนประกอบแร่ในการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิต ก่อนที่เครื่องมือที่ชื่อว่าซูเปอร์แคมจะยิงเลเซอร์ลงไปในหิน และอ่านค่าจากควันที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากวิเคราะห์ตัวอย่างหินดังกล่าวว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่

หุ่นสำรวจเพอร์เซเวียแรนซ์ จะเจาะตัวอย่างหินในจุดที่ยังไม่โดนรบกวน ที่วิเคราะห์ทางธรณีวิทยาได้ตรงกัน และผนึกเก็บไว้ เพื่อส่งกลับมาในยังโลก ทั้งนี้นาซาคาดว่าขั้นการเจาะเก็บตัวอย่างหินจะเริ่มต้นขึ้นภายในอีก 2 สัปดาห์นี้