7HDร้อนออนไลน์

รองโฆษก ตร. แนะประชาชน มี 2 เพจเฟซบุ๊ก ให้คำปรึกษาปัญหาเครียด ซึมเศร้า

วันนี้ (22 ก.ค. 64ฉ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆแก่พี่น้องประชาชน ทั้งในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่และสภาพจิตใจที่อาจเกิดภาวะความเครียดสะสมเรื้อรัง จนนำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือมีอาการของโรคซึมเศร้า รวมถึงในบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะการกระทำต่อเด็กและสตรี

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/22/60f8fe863b0634.63774212.jpg

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวอีกว่า โครงการ "Depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ" เริ่มดำเนินการ ในปี 61โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ผ่านเพจเฟซบุ๊ก จำนวน 2 เพจ ที่ชื่อว่า "Depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ" ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต และเพจ “Because We Care” ให้คำปรึกษาในด้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมามีสถิติจำนวนผู้ขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนและ Inbox ของ Facebook Page  ( ณ 30 เมษายน 2564) ดังนี้

1.ปี 61 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 728 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน 308 ครั้ง และช่องทางสายด่วน จำนวน 420 ครั้ง

2.ปี 62 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 1,499 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน 645 ครั้ง และช่องทางสายด่วน จำนวน 854 ครั้ง

3.ปี 63 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 1,321 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน  335 ครั้ง และช่องทางสายด่วน จำนวน 986 ครั้ง

4.ปี 2564  (1 ม.ค. – 30 เม.ย.) มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน  647 ครั้ง ผ่านระบบ Inbox จำนวน 131 ครั้ง  และช่องทางสายด่วน จำนวน 515 ครั้ง

โดยสรุปการให้คำปรึกษารวมทั้งสิ้น 4,195 ครั้ง ผ่านช่องทาง Inbox Page Facebook รวม 1,419 ครั้ง และช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต รวม 2,774 ครั้ง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/22/60f8fe858eaa76.47421754.jpg

อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ ที่อาจเกิดความเครียดสะสมในเรื่องต่างๆอย่างไม่รู้ตัว จึงได้มีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเร่งให้ความช่วยเหลือกำลังพลตามความเหมาะสม

ทั้งนี้พี่น้องประชาชนหรือข้าราชการตำรวจรายใดสงสัยว่าตนเองมีความเครียดสามารถทดสอบประเมินความเครียดและอาการด้านสุขภาพจิตผ่านทางเว็บไซต์ https://checkin.dmh.go.th/ หรือhttp://www.policehospital.org/content/01_depress_st5.php และหากท่านใดต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า แนวทางในการดูแลสภาพจิตใจของตนเองหรือคนใกล้ชิด สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันปรึกษาสุขภาพจิตต่างๆ ได้ฟรี อาทิ Mental Health Check Up, Appeer, Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์, ใกล้มือหมอ (รู้โรคด้วยตัวคุณเอง),  Clicknic คลินิก,  Wysa : Strees,depression&anxiety therapy chatbot, คุณยุ้ย Path 2 Health โทร 090-982-3734 และป้าหนู “เครือข่ายความสุขจากโรคซึมเศร้า”  โทร.086-884-5782 (19.00-20.00 น.)

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/22/60f8ff614de011.61076606.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/22/60f8ff0a06c220.96052572.PNG

นอกจากนี้ยังสามารถโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาผ่านทางสายด่วนสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย หมายเลข 02-713-6793 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต หมายเลข  1323, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมายเลขสายด่วน 1300, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สุขภาวะทางจิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-1171 และ 0-2218-0336 และสายด่วน Depress we care  ของโรงพยาบาลตำรวจ หมายเลข 081-932-0000 หรือผ่าน ทาง Inbox  ของ Page Facebook " Depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ " และ Page Facebook “ Because We Care ”  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/22/60f8fe860374c7.40032814.jpg