7HDร้อนออนไลน์

พาณิชย์อ่างทองเร่งตรวจสอบราคาไข่ไก่หลังราคาพุ่ง เตือนพ่อค้าหากฉวยโอกาสดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

(22 ก.ค. 64) เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายไข่ไก่ในตลาดสดอ่างทองและห้างค้าปลีกในพื้นที่ หลังราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่นราคาไข่ไก่ เบอร์ 0 ปรับราคาจาก 3.80 ต่อฟองเป็นราคา 4.50 บาทต่อฟอง ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคา 4.00- 4.20 บาทต่อฟอง  ซึ่งสูงมากหากเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคหลายรายต่างต้องปรับตัวด้วยการซื้อไข่ไก่เบอร์เล็กลงเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายในช่วงโควิด-19 ระบาดในช่วงนี้ โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองเร่งลงตรวจเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่ไก่เกินจริง

นางเขมิกา มาแสง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองเปิดเผยว่า ช่วงนี้ผู้บริโภคมีความต้องการไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่จากการตรวจสอบหน้าฟาร์มยังคงทรงตัวอยู่ โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและกำชับไม่ให้มีการกักตุนหรือขึ้นราคาไข่ไก่ โดยหากตรวจพบจะดำเนินคดีทางกฎหมายทันที

สำหรับราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวในช่วงนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมาตรการให้ประชาชนทำงานที่บ้าน (work from home) เคร่งครัดมากขึ้น ประชาชนจึงหันมาประกอบอาหารรับประทานเอง และความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง จึงเพิ่มปริมาณการซื้อไข่ไก่ เพื่อประกอบอาหารภายในครัวเรือนทำให้ราคาไข่ไก่ขยับตัวสูงขึ้น