7HDร้อนออนไลน์

อย่าแชร์!ข่าวปลอม สร้างความตกอกตกใจให้ชาวเชียงใหม่ อ้าง”กาดหลวง-กาดเมืองใหม่” อันตราย ชี้แค่ลงพื้นที่คัดกรองค้นหาผู้ป่วยเท่านั้น

จากกรณีมีการส่งต่อข้อความ และภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่า “กาดหลวง-กาดเมืองใหม่ อันตราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ภาพดังกล่าว เป็นภาพการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ของทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14

ผู้ใดทำความผิด  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  (2) การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน