7HDร้อนออนไลน์

ใช้อาชีพรัก ให้เกิดประโยชน์

วันนี้ (22 ก.ค.64) ที่จังหวัดมหาสารคาม จิตอาสาต่างๆ และหลากหลายร้านค้า ทั้งขนาดเล็ก กลาง  ใหญ่ ได้จัดทำอาหารกล่อง สำเร็จรูป เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่จำนวนมาก และได้มีกลุ่มไรเดอร์ ใน จ.มหาสารคาม ได้มาร่วมเป็นจิตอาสาด้วย เพื่อนำอาหารและขอร่วมเป็นสะพานบุญ ส่งมอบอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ


นายพิสิษฐ์ ธรรมวัฒนคุณ อายุ 47 ปี ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางกลุ่มเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการบริจาค พบว่ามีปัญหาในการขนส่งของบริจาค จากผู้บริจาค ไปยัง ปลายทาง ด้วยความที่ทางกลุ่มเรามีความพร้อมในการบริการเดลิเวอรี่อยู่แล้ว ทั้งในอุปกรณ์ส่งอาหาร การขับกระจายสินค้าที่ทั่วถึง  จึงได้เสนอตัวเข้าร่วมแก้ปัญหา โดนการรวมตัวกันเป็นสะพานบุญรับส่ง อาหารหรือของบริจาคจากผู้บริจาค ไปยัง ผู้รับบริจาคและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง