ห้องข่าวภาคเที่ยง

สายด่วนส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการเดินทางกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนา สามารถแจ้งผ่านสายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 15 ได้แล้ว

โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งประสานกับจังหวัดปลายทาง และวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งตัวผู้ป่วยข้ามจังหวัด ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมจัดระบบแพทย์ให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่สามารถกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาได้ จะต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้ และจังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับเท่านั้น