7HDร้อนออนไลน์

ชุดตรวจโควิดด้วยตนเองใช้ได้ผล นำร่องตรวจใน กทม. 5 หมื่นคน พบติดเชื้อ 10%

ชุดตรวจโควิดด้วยตนเองใช้ได้ผล นำร่องตรวจใน กทม. 5 หมื่นคน พบติดเชื้อ 10%
วันนี้ (22 ก.ค.64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชี้แจงถึงการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสต์คิท ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้นำชุดตรวจแอนติเจนเทสต์คิท (ATK) มาใช้ในประชาชน เพื่อให้เข้าถึงบริการการตรวจรวดเร็วมากขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงหรือต้องสงสัยติดเชื้อโควิด สปสช.ได้ร่วมกับ กทม. นำชุดตรวจลงไปใช้ในชุมชน ผลการดำเนินงาน รวม 2 สัปดาห์ สามารถใช้ตรวจในประชาชน 5,0000 คน พบว่ามีผลเป็นบวกประมาณ 10% เมื่อมาตรวจสอบความผิดพลาด กับระบบการตรวจมาตรฐาน พบผิดพลาดเพียง 3% เท่านั้น จึงถือว่าชุดตรวจนี้สามารถใช้ได้ผลดี 

ทั้งนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติขยายให้เพิ่มชุดตรวจไปยังประชาชนในกลุ่มเสี่ยงบางส่วน ให้ตรวจเอง อยู่ในขั้นตอนการจัดหาและกระจายชุดตรวจ  พร้อมวางแนวทางกรณีตรวจพบติดเชื้อเข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation  หากอาการพัฒนารุนแรงขึ้นก็นำเข้าระบบรักษาพยาบาลต่อไป  หรือหากมีอาการเปลี่ยนแปลงเสี่ยงรุนแรงก็นำเข้ารักษาพยาบาลใน รพ.  

สำหรับประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถติดต่อรับชุดตรวจ ได้ที่คลินิชุมชนอบอุ่นกว่า 200 แห่ง หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง กระจายใน กทม. และขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับ รพ.ชุมชนและ รพ.สต.ด้วย