7HDร้อนออนไลน์

พระมาโปรด

วันนื้ ( 22 ก.ค.64)         พระครูปลัดทวีศักดิ์ สนฺตกาโย เจ้าคณะตำบลพระนอน  เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเกษฎาราม  ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  นายกฤตพจน์ คงบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยลูกศิษย์ช่วยกันจัดเตรียมนำข้าวสาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากาอนามัย  ขึ้นรถนำไปมอบให้กับญาติโยม     ที่บ้านติดเชื้อโควิด-19 และยังรอเตียงอยู่ รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน อยู่บริเวณโดยรอบวัด และพื้นที่ใกล้เคียงกับวัด

 
พระครูปลัดทวีศักดิ์ สนฺตกาโย  กล่าวว่า ออกบิณฑบาตทุกเช้า พอไปถึงหน้าบ้านพบว่าบ้านโยมที่เคยใส่บาตรกัน ติดเชื้อโควิด-19 ออกมาใส่บาตรพระไม่ได้ บางบ้านต้องกักตัว และชาวบ้านในชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่ ติดเชื้อกันหลายคน ต้องกักตัวไป  ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้  รู้สึกสงสารและเห็นใจ  จึงได้นำเงินไปจัดหาซื้อข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านในยามทุกข์ยากแบบนี้ ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้เสียสละเงินส่วนตัวและเงินจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อโพงนำส่งของมาช่วยสมทบด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง