รอบรั้วรอบโลก

อาร์เจนตินา อนุญาตให้ไม่ต้องระบุเพศบนบัตรประชาชน

รัฐบาลอาร์เจนตินาอนุญาตให้ประชาชนกลุ่มนอน-ไบนารี (Non-binary) หรือกลุ่มที่ไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ไม่ต้องระบุเพศบนบัตรประชาชนได้ นับเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยบัตรประชาชนจะใช้ตัวอักษรเอ็กซ์ (X) เป็นสัญลักษณ์ระบุเพศแทนอักษรเอ็ม (M) หรือ เอฟ (F) ที่ใช้กันมาแต่เดิม ขณะที่ปัจจุบัน ทั่วโลกมีแคนาดา, นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ที่อนุญาตให้ไม่ต้องระบุเพศบนบัตรประชาชนได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ อาร์เจนตินานับเป็นผู้นำในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ขยายสิทธิทางเพศให้กับกลุ่มต่าง ๆ อาทิ การอนุญาตให้แต่งงานเพศเดียวกันได้ เมื่อปี 2553, การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศเมื่อปี 2555 รวมทั้งการอนุญาตให้ทำแท้ง