เจาะประเด็นข่าว 7HD

เล่าเรื่องราวโควิด-19 ผ่านบทเพลง... ยังมี

เป็นการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของไทย ผ่านบทเพลง "ยังมี..." ซึ่งเขียนคำร้องและทำนองโดย ประสิทธิ์ เจียมภักดี หรือ ดำ ประกาศิต...