ข่าวภาคค่ำ

เร่งจ่ายเงินเยียวยาคนตกงานจากโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - สำนักงานประกันสังคม เร่งจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงาน ช่วยเหลือคนตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงาน จากคำสั่งภาครัฐ

ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ ศบค.มีคำสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว อย่างเช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่ต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียว นวดแผนไทย สปา ฟิตเนส และอีกหลายกิจการ ที่ต้องปิดไปเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ทำให้พนักงานต้องหยุดงานไปด้วย สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยให้นายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ และรับรองผ่านทางระบบ e-service และส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนให้สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ เน้นย้ำว่า นายจ้าง และผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านออนไลน์ได้ https://empui.doe.go.th

นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายเงินชดเชย กรณีถูกเลิกจ้าง เป็นเงิน 70% ของค่าจ้าง และกรณีลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง เป็นเงิน 45% ของค่าจ้าง