เจาะประเด็นข่าว 7HD

ไม่รองบประมาณ จัดกองทุนผ้าป่าช่วยเหลือแพทย์ด่านหน้า

จากนโยบายให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร เดินทางกลับไปรักษาตัวในภูมิลำเนา เพื่อแบ่งเบาภาระแพทย์ และแก้ปัญหาเตียงเต็ม ก็ทำให้หลายจังหวัดเริ่มประสบกับปัญหาเตียงตึง ที่จังหวัดนครพนม สาธารณสุขจังหวัด ต้องเร่งประสานงานให้ทุกอำเภอ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งนอกจากการจัดหาเตียงสนามเพิ่มเติม หลายภาคส่วนหารือเรื่องงบประมาณ โดยไม่รอความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จึงจัดตั้งกองทุนผ้าป่า ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครพนม ให้กลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา โดยมีรถบริการรับส่งฟรี และยังนำเงินบางส่วนไปจัดทำกรมธรรม์ป้องกันโรคโควิด-19 มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่ถือว่าเป็นบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าที่ทำงานกันอย่างหนัก เบื้องต้นระดมทุนได้เกือบ 5 ล้านบาท