ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : พบ อปท.อีก 5 แห่ง เมืองปากน้ำ ซื้อรถดับเพลิงเหมือน อบต.ราชาเทวะ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ พาไปตรวจสอบการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองปากน้ำอีก 5 แห่ง พบจัดซื้อแพง ส่อล็อกสเปก ไม่ต่างจาก อบต.ราชาเทวะ รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

หลังจาก ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ และพวก ทุจริตจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได จำนวน 1 คัน วงเงิน 39.95 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา

คอลัมน์หมายเลข 7 ได้ขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม โดยย้อนไปดูข้อมูลผลสรุปการตรวจสอบของ สตง.สมุทรปราการ เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2554-2555 ซึ่งได้มีการส่งเรื่อง ให้ ป.ป.ช.พิจารณาไต่สวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแพรกษา, เทศบาลตำบลบางเสาธง, อบต.บางโฉลง, อบต.บางเสาธง และ อบต.บางแก้ว ที่มีการจัดซื้อรถดับเพลิงเหมือนกับ อบต.ราชาเทวะ ในราคาใกล้เคียงกัน คือเกือบ 40 ล้านบาท ที่สำคัญคือการจัดซื้อของ 6 หน่วยงาน 6 สัญญา ผู้ได้งานไปคือ บริษัทโชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ เหมือนกัน รวมเป็นเงินเกือบ 240 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. ที่กำลังทยอยชี้มูลออกมา โดยพบว่ามีพฤติกรรมส่อล็อกสเปก และฮั้วประมูลไม่แตกต่างกัน และมีมติชี้มูลความผิดนายก อบต.บางแก้ว ในกรณีนี้แล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา และจะทยอยมีมติออกมาเพิ่มเติมในส่วน อปท.ท้องถิ่นอื่น

พฤติกรรมกระทำผิดที่พบระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช. มีลักษณะเหมือนกันคือ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่อเค้าเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง เอกชนขายรถยนต์ดับเพลิงที่ประกอบในประเทศ หรือรถยนต์ดับเพลิงเก่าที่นำมาปรับปรุงใหม่โดยไม่ได้มาตรฐาน จากการไต่สวนยังพบอีกว่า รถดับเพลิงดังกล่าวต้นทุนไม่เกินคันละ 10 ล้านบาท มาขายในราคาเกือบ 40 ล้านบาท ซึ่งก็สอดคล้องกับที่อดีตผู้ว่า สตง.เคยสรุปสำนวนไว้

จากการตรวจสอบของ สตง.ในขณะนั้น ยังพบด้วยว่า มี 7 บริษัทเจ้าประจำที่มักเข้าประมูลโครงการของ อปท.ในจังหวัดสมุทรปราการ ไล่ตั้งแต่ บริษัทโชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ จำกัด, บริษัทเจริญสุขถาวร จำกัด, บริษัทสี่พี่น้องทัคแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด, บริษัทศศิมาแอนด์เพิ่มพูล จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองการดับเพลิง, บริษัทวีพีไฟร์อิควิปเมนท์ จำกัด และบริษัททรัพย์มหานคร จำกัด และพบสี่บริษัทแรกมีความสัมพันธ์กันด้วย

ตอนหน้า คอลัมน์หมายเลข 7 จะพาไปเจาะลึกผลสอบของ สตง.เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองปากน้ำ บริษัทเอกชนรายใด กวาดงานจาก 7 หน่วยงานได้มากถึง 20 สัญญา เป็นเงินมากกว่า 433 ล้านบาท