7HDร้อนออนไลน์

ศูนย์วัคซีนกลางบางซื้อ ปรับเวลาให้บริการฉีดวัคซีน ลดปัญหาแออัด

ความแออัดในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด ล่าสุดวันนี้ (22 ก.ค.64) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ปรับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยจัดแบ่งเวลาในการให้บริการ ดังนี้

1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ สามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการ 25 จุด ซึ่งกรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.64 จะเป็นการสะดวก ใกล้บ้าน และมีจำนวนผู้มารับบริการน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม หากท่านยังมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการที่สถานีกลางบางซื่อ ขอให้ท่านมาตามเวลาเปิดของศูนย์ฯ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00 น. และหากสามารถจัดสรรเวลาได้ แนะนำให้ท่านมาใช้บริการช่วงบ่ายซึ่งมีผู้มารับบริการน้อยกว่า

2.สำหรับผู้รับบริการอายุต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งต้องจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ขอให้ท่านมารับบริการตรงตามเวลานัด และท่านสามารถใช้แอปพลิเคชัน วัคซีนบางซื่อ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองจากบ้าน และสามารถที่จะรับใบคัดกรอง/ใบยินยอม และเข้าสู่จุดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหน้างานอีกต่อไป

3.ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสำหรับการให้บริการวัคซีน สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม เปลี่ยนแปลงเวลาเป็นช่วงบ่ายเท่านั้น ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเช้าและเปิดโอกาสให้การบริการผู้สูงอายุเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

4.สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี สุขภาพแข็งแรง ท่านสามารถงดเว้นขั้นตอนการวัดความดันโลหิตได้โดยสมัครใจ เพื่อทำให้ลดความแออัดบริเวณจุดนี้และท่านสามารถเข้ารับบริการในการลงทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น

5.การให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับพี่น้องประชาชนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป