เจาะประเด็นข่าว 7HD

เริ่มกลับมาเร่งฉีดวัคซีนแล้ว

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป วอร์กอินเข้ามาฉีดวัคซีนได้แล้วไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งหญิงตั้งครรภ์จะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์และจะไม่มีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ติดตาม

สำหรับประชาชน อายุ 18-59 ปี ที่เข้าร่วมการฉีดวัคซีนโครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ของ กทม. วันนี้กลับมาให้บริการตามนัดหมายแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ที่มีคิวช่วงวันที่ 19-23 มิถุนายน ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมายใหม่ในวันนี้ ไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด

ส่วนผู้ที่มีคิวนัดหมายตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดใหม่ให้ทราบทันทีทาง  www.ไทยร่วมใจ.com หรือติดตามได้ที่เฟซบุ๊กไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย

แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com แอปพลิเคชันเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ