เจาะประเด็นข่าว 7HD

กทม.ลุยฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง- ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เร่งสกัดโควิด-19 ช่วงล็อกดาวน์

หลังจาก กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตใหม่มาเพิ่มอีก 500,000 โดส ได้มีการปรับแผนบริหารจัดการวัคซีนใหม่ จากเดิมที่ทุ่มวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จากนี้ก็จะให้บริการฉีดวัคซีนคู่ขนานไปกับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจ ซึ่งวันนี้ (22 ก.ค.) ก็เป็นวันแรกที่ กทม.กลับมาให้บริการกลุ่มนี้หลังถูกประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนไม่มีกำหนด

โดยผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม วันที่ 19 มิถุนายน ก็ถูกเลื่อนให้มาฉีดวันนี้ (22 ก.ค.)
คิวฉีดเดิมวันที่ 20 มิถุนายน เลื่อนเป็นวันศุกร์ 23 กรกฎาคม
คิวฉีดเดิมวันที่ 21 มิถุนายน เลื่อนเป็นวันเสาร์ 24 กรกฎาคม
คิวฉีดเดิมวันที่ 22 มิถุนายน เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ 25 กรกฎาคม
คิวฉีดเดิมวันที่ 23 มิถุนายน เลื่อนเป็นวันจันทร์ 26 กรกฎาคม
ส่วนผู้ที่มีคิววันที่ 24 มิถุนายน เป็นต้นไป ให้รอประกาศจาก กทม.อีกครั้งหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตใหม่

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนเดิมเฉพาะจุดบริการของ กทม. ตั้งเป้าฉีดให้ได้ 5,000,000 โดส ภายใน 2 เดือน แต่ไม่เป็นไปตามเป้าเพราะที่ผ่านมา กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
แต่เมื่อดูภาพรวมของการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มอายุทั้งของ กทม.และหน่วยงานอื่นๆ ฉีดไปแล้วร้อยละ 50 คาดว่าภายในสิ้นเดือนจะฉีดได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ กทม.ยังมีการจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ CCRT เพื่อฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางได้ และตรวจหาเชื้อ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนทั่ว กทม. ในจำนวนนี้จะรวมไปถึงกลุ่มคนไร้บ้านด้วย

พร้อมทั้งปรับเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยอาการสีเหลืองและสีแดง โดยปรับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเดิมเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยสีเขียว จำนวน 200 เตียง ปรับเป็นรับผู้ป่วยสีเหลือง 150 เตียง รวมทั้งเพิ่มเติมห้อง ICU เพื่อรับผู้ป่วยสีแดง 40 เตียง และยกระดับศูนย์พักคอยเขตละ 1 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยอาการสีเหลือง อยู่ระหว่างปรับสถานที่และระบบการรักษา