เจาะประเด็นข่าว 7HD

พม.ลงพื้นที่ ชวนคนไร้บ้านเข้าศูนย์พักพิง

เริ่มลงพื้นที่กันตั้งแต่ 20.00 - 22.30 น. ของคืนวานนี้ เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านในสามจุด ไล่ตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง บริเวณถนนราชดำเนิน และบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ให้คำแนะนำ เชิญชวนให้เข้ารับบริการด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ มอบเครื่องใช้เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมทั้งพูดคุย สอบถามความต้องการ และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนช่วยเหลือตามกระบวนการ ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้สูงอายุในจำนวนคนไร้บ้าน 108 คน สมัครใจเข้ารับบริการ 4 คน

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 จะแพร่ระบาด และเข้มข้นขึ้นในช่วงที่โรคร้ายยังรุมเร้าสังคมไทย