เจาะประเด็นข่าว 7HD

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีสั่งทุกวัดรับเผาศพโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระ

พระราชนันทมุนี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี บอกจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตมากขึ้น วัดหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี ต้องช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาทั้งเตาพัง เมรุไฟไหม้ ขาดแคลนน้ำมันเพื่อใช้ฌาปนกิจ ดังนั้นจึงประสานวัดต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรีพบว่า ยังมีวัดรอบนอกมีความพร้อมให้ความช่วยเหลือฌาปนกิจผู้เสียชีวิต เพียงแต่ญาติโยมไม่ทราบข่าว ทำให้ภาระไปตกอยู่ที่วัดหลักๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากมีการกระจายไปวัดรอบนอก ไม่กระจุกรวมอยู่วัดหลักๆ จะเป็นการแบ่งเบาภาระระหว่างวัดกับวัดด้วยกันในการช่วยเหลือชาวบ้าน

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี กล่าวด้วยว่า ทางวัดบัวขวัญพระอารามหลวง ได้ช่วยเหลือฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่หากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมีทุนทรัพย์ที่ช่วยเหลือทางวัดก็ไม่ขัดศรัทธา