เจาะประเด็นข่าว 7HD

ยูเนสโก ปลด ลิเวอร์พูล ออกจากเมืองมรดกโลก

ยูเนสโกมีมติปลดเมืองลิเวอร์พูลของสหราชอาณาจักร ออกจากบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลังโครงการพัฒนาเมืองหลายอย่างส่งผลกระทบ และคุกคามต่อคุณค่าของสถาปัตยกรรมโบราณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง