7HD ร้อนออนไลน์

ชาวเน็ตเดือดข่าวรัฐเก็บภาษี ผ้าอนามัยชนิดสอด ล่าสุดกรมสรรพสามิตยัน ไม่เสียภาษีไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย

จากกรณี  ที่มีการเผยแพร่ประกาศของ ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ.2564 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ "ผ้าอนามัยชนิดสอด" เป็นเครื่องสำอาง  

ซึ่งจากประกาศนี้ ทำให้เกิดการตีความว่า ผ้าอนามัยแบบสอด ที่ถูกกำหนด เป็นเครื่องสำอาง ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 30%  เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า และกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเซียลทันที  โดยชาวเน็ตพากันติด แฮชแท็ก #ผ้าอนามัยไม่มีภาษี  จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 อย่างรวดเร็ว  โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงต่างประเทศ  ที่กำหนดให้ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นเครื่องมือแพทย์ มีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  ดังนั้น ผ้าอนามัยแบบสอดจึงไม่ใช่เครื่องสำอาง  ที่ต้องเข้าข่ายเสียภาษี

ล่าสุด นายลวรรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต  ออกมายืนยันว่า กรมสรรพสามิต ไม่มีนโนบายการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยตามที่เป็นข่าว และไม่เคยมีการกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบัน กรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยเพียงรายการเดียว คือ น้ำหอม  ในอัตราภาษีตามมูลค่า 8%

ปัจจุบันผ้าอนามัยเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เท่านั้น ไม่ได้เสียภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย หรือมีเพดานการจัดเก็บภาษี 30% ตามที่เป็นข่าว เพราะสินค้าผ้าอนามัยไม่ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นที่สตรีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ในนิยามการเสียภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย คือ ถ้าไม่มีใช้ ก็ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าส่งผลกระทบ ก็ให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่ฟุ่มเฟือย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง