ประเด็นเด็ด 7 สี

ช่อง 7HD เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย

ประเด็นเด็ด 7 สี - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดวิกฤตโลหิตไม่เพียงพอ

ช่อง 7HD จึงขอเป็นสื่อกลางเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่

- ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
- โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลหิตกัน