เช้านี้ที่หมอชิต

ธรรมะวันพระ : วันเข้าพรรษา

เช้านี้ที่หมอชิต - อีก 2 วันจะเป็นวันเข้าพรรษา เราไปฟังคติธรรมจาก พระธรรมกิตติเมธี เรื่อง "วันเข้าพรรษา" กัน