7HD ร้อนออนไลน์

ผบ.ทสส. สั่งสอบทันที หลังเอกสารขอวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทยถูกแชร์ในโลกโซเชียล

วันนี้ (23 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายานว่า จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่หนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห 0312.3/218  จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย นั้น

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีคำสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันที ทั้งนี้หนังสือราชการดังกล่าว ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม หากการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในวันนี้เสร็จเรียบร้อย ทางกองทัพไทยจะได้ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงต่อไป

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/23/60fa2e1fe18459.69015748.jpeg