7HD ร้อนออนไลน์

ศูนย์คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ตรวจเกือบหมื่นเจอติดเชื้อ 1,000 คน

วันนี้ (23 ก.ค.64)  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สรุปภาพรวมการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก สำหรับผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไป ตามโครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้บริการ หลังจากดำเนินการตรวจมาตั้งแต่  วันที่ 12 – 22 ก.ค.64

ซึ่งจากการดำเนินการตรวจโควิดเชิงรุกในครั้งนี้ ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองเกือบ 10,000 คน พบผู้ติดเชื้อและมีอาการถึง 1,000 คน หรือ 10%  โดยทุกคนที่ตรวจได้ถูกส่งตัว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ส่วนผู้ที่ตรวจพบเชื้อแล้วไม่มีอาการหรืออยู่ในระดับสีเหลืองตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ Hospitel ของประกันสังคม ซึ่งจะมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง