ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ส่องงาน อปท.สมุทรปราการ พบเอกชนบางรายกวาดเรียบ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบการได้งานของบริษัทเอกชนบางราย กวาด 20 สัญญา จาก 7 อปท.ในสมุทรปราการ เป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท เป็นเอกชนรายใด ได้งานจากโครงการไหน ติดตามจากคุณ สมจิตต์ นวเครือสุนทร

บริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในสามบริษัทเอกชนที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอาญาตามกฎหมายหลายฉบับ จากกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.ราชาเทวะ ไปก่อนหน้านี้ โดยจากการตรวจสอบของคอลัมน์หมายเลข 7 พบว่า สตง.สมุทรปราการ เคยสรุปผลสอบในช่วงปี 2555 เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ

พบบริษัทนี้บริษัทเดียว ได้งานจาก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแพรกษา, เทศบาลตำบลบางเสาธง, อบต.บางโฉลง, อบต.ราชาเทวะ, อบต.บางเสาธง, อบต.บางแก้ว, อบต.บางพลีใหญ่ รวม 20 สัญญา จัดซื้อรถหลายประเภทรวม 38 คัน วงเงิน 433,729,500 ล้านบาท จาก 11 โครงการ 1.การจัดซื้อรถบันไดเลื่อนกู้ภัย ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร ปี 2550 2.รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ ปี 2550 3.รถกู้ภัยพร้อมไฟส่องสว่าง ปี 2550 4.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ปี 2550-2551 5.รถยนต์บรรทุกน้ำ ปี 2551-2554 6.รถสุขาเคลื่อนที่ ปี 2553 7.รถดูดสิ่งโสโครกฉีดล้างท่อระบายน้ำ ปี 2553-2554 8.เรือกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคลอง ปี 2554 9.รถกวาดถนน ปี 2554 10.รถกู้ชีพ กู้ภัย ปี 2555 11.รถยนต์ดับเพลิงแบบกระเช้าบันได ปี 2554-2555 โดยพบว่า อบต.บางโฉลง ครองแชมป์จัดซื้อยานพาหนะ กับบริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ จำกัด มากที่สุดเป็นเงินกว่า 107 ล้านบาท

จากการตรวจสอบของ สตง.สมุทรปราการในขณะนั้น ยังพบว่า ข้อมูลที่ อปท.เหล่านี้นำมาอ้างอิงเพื่อกำหนดงบประมาณ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ มักสืบราคาจากผู้ขายรายเดิมที่เข้าประมูลงาน ไล่ตั้งแต่ บริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ จำกัด, บริษัท เจริญสุขถาวร จำกัด, บริษัท สี่พี่น้องทัคแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด, บริษัท ศศิมาแอนด์เพิ่มพูล จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองการดับเพลิง, บริษัท วีพีไฟร์อิควิปเมนท์ จำกัด และบริษัท ทรัพย์มหานคร จำกัด และพบ 4 บริษัทแรกมีความสัมพันธ์กันด้วย อีกทั้ง อปท.มักนำคุณลักษณะเฉพาะของบริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ จำกัด มาใช้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อ

ขณะที่ ป.ป.ช.พบบริษัท โชคสมบูรณ์อิควิปเมนท์ ไม่เพียงได้งานจาก อปท.ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น แต่ยังกระจายไปยัง อปท.จังหวัดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งน่าจะเกิดจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อไว้

ทุกการทุจริตที่ตรวจสอบพบ มักจบที่ลักษณะการโกง แบบที่ นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ระบุไว้ว่า สามประสานผลาญชาติ ประกอบด้วย นักการเมือง ข้าราชการ และพ่อค้า กฎหมายเข้มข้นแค่ไหน ก็หยุดยั้งความโลภไม่ได้ หากไร้ซึ่งความละอายและเกรงกลัวต่อบาป