ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพิธีรับพระราชทานเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 10 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดจน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นเครื่องเฝ้าและติดตามอาการสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤต สามารถติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิตแบบภายนอก, วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เพื่อสังเกตและเฝ้าระวังความผิดปกติในผู้ป่วยวิกฤตและเร่งรักษาได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ นับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลฯ มีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วย และขยายสู่การจัดสร้างโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ สามารถรองรับผู้ป่วย จำนวน 470 เตียง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด