7HDร้อนออนไลน์

โคราชเร่งปรับปรุงหอพักพยาบาลสร้างใหม่ ทำเป็น รพ.สนามแห่งที่ 3

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2564) ที่อาคารหอพักพยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมา บ้านประโก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ให้แม่บ้านกว่า 20 คน เร่งทำความสะอาดห้องพักภายในอาคารหอพักพยาบาล 4 ชั้น ทั้ง 88 ห้อง พร้อมทั้งให้ช่างไฟฟ้าเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้า และช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของ จ.นครราชสีมา ภายหลังจากที่ รพ.สนามของ จ.นครราชสีมา 2 แห่ง คือ รพ.สนามอาคารชาติชายฮอลล์ และ รพ.สนามอาคารลิปตพัลลภฮลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองนครราชสีมา รับผู้ป่วยโควิด-19 เต็มหมดแล้วทั้ง 252 เตียง ขณะที่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นกว่าวันละ 200 รายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ต้องเร่งหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่กำลังล้นเกือบทุกโรงพยาบาลอยู่ในขณะนี้

โดย นพ.เจษฏ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตนเองได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง ที่อาคารชาติชายฮอลล์ และอาคารลิปพัลลภฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มีอัตราการแอดมิดเต็มทุกวัน และผู้ป่วยก็มีมากขึ้นทุกวัน

ดังนั้น โรงพยาบาลต่างๆ น่าจะต้องมีการขยายการรองรับให้มากขึ้น และเนื่องจากคนไข้ในโรงพยาบาลหลัก จะต้องย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม เมื่อครบ 10-14 วัน จึงต้องหาวิธีทำให้ รพ.สนาม ทั้ง 2 แห่งมีเตียงว่างมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชฯ มีอาคารหอพักของพยาบาล อยู่บริเวณบ้านประโดก มีจำนวน 88 ห้อง ซึ่ง 1 ห้อง สามารถจุคนได้ 3 คน รวมแล้วสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 264 คน ขณะนี้ยังไม่เคยเปิดใช้งาน แต่จะเร่งปรับปรุงห้อง เพื่อเปิดใช้งานให้ทันในสัปดาห์หน้า จึงได้ขอมติที่ประชุมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของอำเภอเมืองนครราชสีมา 

ซึ่ง นพ.วิชาญ คิดเห็น ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “หลังจากนี้ สสจ.จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ ถ้าคิดจะทำก็ต้องทำทันที เพราะทุกวันนี้พบผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 200 ราย ถ้าจะทำอะไรต้องรีบทำ เดิมพันเรา คือ ลมหายใจของคนโคราช ไม่อยากให้ใครไม่ถึงโรงพยาบาล” ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง