ข่าวเด็ด 7 สี

เหล่าทัพตั้งจุดบริการประชาชน one stop service

กองทัพไทยจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนแบบ One Stop Service เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด โดยตั้งเต็นท์บริการในจุดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังจัดชุดเคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ แจกจ่ายอาหาร ยา และประสานให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขทุกปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ได้ทุกรูปแบบตามความต้องการ

ส่วนการเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย โดยขยายจาก 40 เตียงเป็น 120 เตียง ทำให้ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก