ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแด่พระสงฆ์

ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง​ ​จังหวัดสมุทรปราการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดย นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจิตอาสา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแด่พระสงฆ์ แม่ชี​ และบุคลากรของวัดฯ สนองพระปณิธาน​ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ในการพระราชทานวัคซีน​แก่กลุ่มเปราะบาง​ และถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม บริจาคส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากการสนับสนุนของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวัคซีนบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

สำหรับ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นที่รับรองคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ และพระสงฆ์นานาชาติ ที่มาร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เขตพื้นที่สีแดงเข้ม​ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ โดยทางวัดฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด