เจาะประเด็นข่าว 7HD

พาณิชย์เพิ่มรถโมไบล์ลงพื้นที่ล็อกดาวน์ / เริ่มเปิดยื่นพักหนี้ 2 เดือน วันแรก

กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ล้มเลิกโครงการรถโมไบล์ขายสินค้าราคาถูก และสั่งเพิ่มจำนวนรถขายสินค้าอีก 50 คัน รวมเป็น 300 คัน กระจายจุดขายในพื้นที่ล็อกดาวน์จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยเปลี่ยนวิธีขายสินค้า ห้ามประชาชนเลือกสินค้าเอง แต่จะมีใบสั่งซื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดเชื้อ จัดสินค้าใส่ถุงและนำส่งให้ คาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 900 คน

เริ่มเปิดยื่นพักหนี้ 2 เดือน วันแรก
ด้านสถาบันการเงินเริ่มทยอยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ผ่านมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน โดยยังเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้