เจาะประเด็นข่าว 7HD

คาราวานแท็กซี่ร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ

รถแท็กซี่จำนวนมากจอดเรียงรายบริเวณหน้ากระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้คนขับรถแท็กซี่และครอบครัว รวมกว่า 50,000 ชีวิต ขาดรายได้ยังชีพ

พวกเขาขอให้รัฐบาลพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เจรจากับไฟแนนซ์หรือบริษัทลิสซิงเรื่องค่าปรับการผิดสัญญาค่าเช่าซื้อหรือสนับสนุนค่าปรับดังกล่าว รวมทั้งจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการประชาชน รวมถึงต้องการเข้าถึงความช่วยเหลือตามมาตรการ 40 ของกฎหมายแรงงานด้วย