ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดพายุฝนตกหนักและน้้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง

ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ในมณฑลเหอหนาน ทั้งรู้สึกตระหนกใจกับจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวจีน และขอร่วมเสียใจกับท่านสำหรับการสูญเสียและความทุกข์จากภัยพิบัติครั้งนี้ ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดกับประชาชนชาวจีน ในการเผชิญความยากลำบากครั้งนี้ ด้วยความหวังว่าความสูญเสียและความเสียหายจะได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็ว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด