ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

และพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด