สนามข่าว 7 สี

สธ.ยันไม่มีวัคซีนไฟเซอร์สำหรับวีไอพี

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน วัคซีนไฟเซอร์ล็อตบริจาค 1.5 ล้านโดส จากสหรัฐอเมริกา จะกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 500,000 โดส ตามเป้าหมาย และไม่เลือกฉีดให้กลุ่มใดเป็นกรณีพิเศษ

นายแพทย์ รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า วัคซีนไฟเซอร์ล็อตบริจาคที่จะเข้ามาช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ยังมีแผนฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามเดิม คือ 500,000 โดส ไม่ได้ลดจำนวนลงตามที่โลกออนไลน์ตั้งข้อสงสัย

ส่วนการจัดสรรวัคซีน จะพิจารณาตามความเร่งด่วน โดยกลุ่มแรก ยังคงเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ที่ต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็ม 3 รองลงมาเป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ยืนยันว่า ไม่มีการเลือกฉีดให้ใครเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงผลการวัดภูมิคุ้มกัน กรณีการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และบูสเตอร์โดสด้วยแอสตราเซนเนกา พบว่าระดับภูมิคุ้มกันขึ้นสูงกว่าการฉีดวัคซีนสลับชนิดในบางยี่ห้อ

ดูจากกราฟิก ระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นน้อยที่สุด คือ การฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม ส่วนระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นสูงใกล้ ๆ กัน ได้แก่ การฉีดวัคซีนสลับชนิด เข็มแรกเป็นซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตราเซนเนกา หรือ การฉีดแอสตราเซนเนกา ครบ 2 เข็ม หรือ ฉีดไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ระดับภูมิคุ้มกันจะไม่ต่างกันมาก แต่ที่สูงสุด พบว่าเป็นการฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และบูสเตอร์โดสด้วยแอสตราเซนเนกา 1 เข็ม

ส่วนการบินไทยได้ขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าประเทศไทย เพิ่มอีก 1 ล้านโดส ภายใต้การดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้ว จากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งบริหารจัดการ กระจายวัคซีนฉีดให้ประชาชนต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด